Інформація, згідно з ч.4 ст.12.1. Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"

 

1.Повне найменування, ідентифікаційний код та місцезнаходження фінансової установи:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФОРТЕ ЛАЙФ»; Ідентифікаційний код 33940722; місцезнаходження: код території за КОАТУУ 80391000000, поштовий індекс 01054, м.Київ, Шевченківський район, вулиця Дмитрівська, буд.46 А.

2. Перелік фінансових послуг фінансовою установою:

Добровільне страхування життя.

3. Відомості про власників істотної участі (в тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою):

Кулєшина Оксана Олексіївна, частка у статутному капіталі 99,8 %.

4. Відомості про склад наглядової ради і виконавчого органу фінансової установи:

Наглядова рада Товариства складається з трьох членів.

Генеральний директор - Кулєшин Олександр Анатолійович.

5. Відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи:

Відокремлені підрозділи відсутні.

6. Відомості про ліцензії, видані фінансовій установі:

Ліцензія у формі добровільного страхування життя серії АЕ № 284268; дата та номер прийняття рішення про видачу ліцензії 03.12.2013 р. № 4376; дата початку дії з 17.01.2006 р., безстрокова, чинна.

7. Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи:

Провадження у справі про банкрутство не порушувалось.

8. Рішення про ліквідацію фінансової установи:

Рішення про ліквідацію не приймалося.

9. Річна фінансова та консолідована фінансова звітність, аудиторський висновок.

Документи:

☂ Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік (підписана ЕЦП)

☂ Інструкція перевірки ЕЦП

☂ 2020. Звіт про управління

☂ 2020 Ф1-Ф4 Звіт про фінансовий стан, фінансові результати, рух грошових коштів, власний капітал

☂ 2020.Примітки до фінансової звітності страховика

☂ 2020.Звіт незалежного аудитора

☂ Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік (підписана ЕЦП)

☂ ЕЦП - Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

☂ Інструкція перевірки ЕЦП

☂ 2019. Звіт про управління

☂ 2019 Ф1-Ф4 Звіт про фінансовий стан, фінансові результати, рух грошових коштів, власний капітал

☂ 2019.Примітки до фінансової звітності страховика

☂ 2019.Звіт незалежного аудитора

☂ Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік (підписана ЕЦП)

☂ ЕЦП - Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

☂ 2018.Звіт незалежного аудитора

☂ 2018.Звіт про фінансовий стан, баланс, Ф2, Ф3, Ф4, загальні відомості, реквізити

☂ 2018.Примітки до фінансової звітності страховика

☂ 2018. Звіт про управління

☂ 2017. Звіт про фінансовий стан, баланс, Ф2, Ф3, Ф4, загальні відомості, реквізити

☂ 2017. Примітки до фінансової звітності страховика

☂ 2017. Звіт незалежного аудитора

Фінансова звітність та аудиторський висновок за 2014 рік. Публікація в газеті "Фінансовий вісник" № 283 від 23.04.2015р.

Фінансова звітність та аудиторський висновок за 2015 рік. Публікація в газеті "Фінансовий вісник" № 324 від 19.04.2016р.

Фінансова звітність та аудиторський висновок за 2016 рік. Публікація в газеті "Фінансовий вісник" № 383 від 20.04.2017р.

10. Звіт про корпоративне управління:

Інформація, відповідно до ч. 2 ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»:

1. Інформація

Інформація згідно з Постановою НБУ № 107 від 28.07.2020 р.

1. Перелік агентів

ПрАТ "СК "Форте Лайф" має довготривалу співпрацю з українськими партнерами та міжнародними. На українському страховому ринку працюємо з ТОВ БІГ, ТОВ "ІФБ", ПП "МЖ ФС", ТОВ ГУД, ТОВ "ФКК НК" та ТОВ "БЕСТ ЛУ", ТОВ "НФС". Також співпрацюємо з ТОВ "МНФ".

Особлива інформація

1. Особлива інформація (розміщено 29.01.2021 р.) за станом на 29.01.2021 р. Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

2. Особлива інформація (розміщено 29.01.2021 р.) за станом на 29.01.2021 р. Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, домінуючого

 

Повідомлення про проведення ЗЗА 

Повідомлення про проведення ЗЗА 

Інформація відповідно до ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»

Інформація відповідно до Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг

Переглянути інформацію