Загальні збори акціонерів

Шановні  акціонери  Приватного акціонерного товариства "Страхова компанiя "ФОРТЕ ЛАЙФ"!
Наглядова рада Приватного акціонерного товариства "Страхова компанiя "ФОРТЕ ЛАЙФ" (надалі – Товариство, код ЄДРПОУ

33940722, адреса місцезнаходження 01001, м.Київ, вул.Михайлiвська, 24/11-13В) повідомляє про скликання позачергових загальних зборів, які відбудуться  31.10.2013 року о 10-00 за адресою: м. Київ, вул. Павлівська, 17, 3 під’їзд, 2 поверх (зала засідань Товариства). Реєстрація відбудеться з 09-15 по 09-45 за місцем проведення зборів.


ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАНННЯ):
1. Обрання секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання членів лічильної комісії.
3. Переобрання членів Наглядової ради Товариства.
4. Переобрання ревізора Товариства.
5. Зміна місцезнаходження Товариства.
6. Внесення змін до статуту Товариства та їх державна реєстрація.
7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися правлінням Товариства протягом 2013 року, із зазначенням характеру правочинів та визначення їх граничної вартості.

 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах  25.10.2013 р. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами щодо питань порядку денного зборів: з матеріалами та проектами документів можна ознайомитись в день проведення зборів за місцем проведення зборів, а також у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 10-00 по 16-00 год., за адресою 01001, м. Київ, вул. Павлівська, 17, 3 під’їзд, 2 поверх (зала засідань Товариства), звернувшись із заявою складеною у довільній формі. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами – Сутирін Валентин Валерійович.
Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу акціонера або довірену особу (паспорт); довіреність на право участі в зборах для повноважених представників акціонерів, оформлену відповідно до чинного законодавства.

Телефон для довідок: (044) 591-19-58


Голова Правління
ПрАТ «СК «Форте Лайф»                                                                                      О.А. Кулєшин

Комментарии запрещены.