Форте Лайф підтверджує, що є учасником пенсійної реформи в Україні.

Процес виконання умов, необхідних державою, був тривалим і включав, зокрема, створення недержавного пенсійного фонду. Forte Life в даний час готова з юридичної і організаційної точок зору виконати завдання, пов'язані з пенсійною реформою.

☂ ☂ ☂ ☂ ☂ ☂ ☂ ☂ ☂ ☂ ☂ ☂ ☂ ☂ ☂ ☂ ☂ ☂ ☂ ☂ ☂ ☂ ☂ ☂ ☂ ☂ ☂ ☂ ☂ ☂ ☂ ☂ ☂ ☂ ☂ ☂ ☂ ☂ ☂ ☂ ☂ ☂ ☂ ☂ ☂ ☂ ☂ ☂

Firma Forte Life potwierdza, że jest uczestnikiem reformy emerytalnej w Ukrainie.

Proces wypełnienia warunków wymaganych przez Państwo był długotrwały i obejmował między innymi stworzenie Niepaństwowgo Funduszu Emerytalnego. Firma Forte Life jest obecnie gotowa pod względem prawnym i organizacyjnym do realizacji zadań związanych z reformą emerytalną.