Страхові виплати у І півріччі 2019 року

Страхові виплати у І півріччі 2019 року

Виплати клієнтам – це один із важливих показників довіри до Страховика. Маємо у цьому напрямку позитивну динаміку, адже кількість виплат постійно зростає.

Страхові виплати у І півріччі 2019 року склали 5,23 млн. грн , більша частина з яких традиційно приходиться на виплати  у зв' язку із закінченням терміну дії Договору. Решта виплачених клієнтам сум пов'язана з травматичними ушкодженнями, хірургічними втручаннями та смертю клієнтів.

Виплати отримали 255 клієнтів та вигодонабувачів.