Форте Лайф подтверждает, что является участником пенсионной реформы в Украине.

Процесс выполнения условий, требуемых государством, был длительным и включал, в частности, создание негосударственного пенсионного фонда. Forte Life в настоящее время готова с юридической и организационной точки зрения выполнить задачи, связанные с пенсионной реформой.

☂ ☂ ☂ ☂ ☂ ☂ ☂ ☂ ☂ ☂ ☂ ☂ ☂ ☂ ☂ ☂ ☂ ☂ ☂ ☂ ☂ ☂ ☂ ☂ ☂ ☂ ☂ ☂ ☂ ☂ ☂ ☂ ☂ ☂ ☂ ☂ ☂ ☂ ☂ ☂ ☂ ☂ ☂ ☂ ☂ ☂ ☂ ☂

Firma Forte Life potwierdza, że jest uczestnikiem reformy emerytalnej w Ukrainie.

Proces wypełnienia warunków wymaganych przez Państwo był długotrwały i obejmował między innymi stworzenie Niepaństwowgo Funduszu Emerytalnego. Firma Forte Life jest obecnie gotowa pod względem prawnym i organizacyjnym do realizacji zadań związanych z reformą emerytalną.