Отчеты

ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

 

2012 годИсточник: "Украина Бизнес Ревю" (№12/4, 08.04.2013 г., стр. 30-32)

 

2013 год


Годовой отчет НКЦПФР: Подробнее…

 

Повідомлення про загальні збори акціонерів: Подробнее…

 

Повідомлення про загальні збори акціонерів 26.06.2013 р.: Подробнее…

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента, 01.11.2013 р. Подробнее…

 

 

2014 год


Повідомлення про загальні збори акціонерів 22.04.2014 р.: Подробнее…

 

Фінансова звітність за 2013 рік (дата публікації — 30.04.2014 р.):

Аудиторський висновок щодо річної звітності за 2013 рік 

Примітки до фінансової звітності страховика за 2013 рік з розкриттям інформації, згідно з вимогами  МСБО/МСФЗ

Баланс (Звіт про фінансові результати за 2013 р.)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід за 2013 рік)

Звіт про рух грошових коштів за 2013 рік

Звіт про власний капітал за 2013 рік

 

2015 год


Інформація емітента 2014 рік Подробнее…

Фінансова звітність за 2014 рік. Публікація в газеті "Фінансовий вісник" № 283 від 23.04.2015р.  Подробнее…

Фінансова звітність за 2015 рік. Публікація в газеті "Фінансовий вісник" № 324 від 19.04.2016р. Подробнее…

 

2016 год


Фінансова звітність за 2016 рік. Публікація в газеті "Фінансовий вісник" № 383 від 20.04.2017р.  Подробнее…